تبلیغات
پرشین آنلاین

سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:19 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:19 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:18 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:18 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:17 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


تغییر سمت اعضاء شرکت

سه شنبه 6 شهریور 1397 02:13 ب.ظ

 بعد از ثبت شرکت، نیاز است که سمت تمامی اعضاء و بازرسین شرکت تعیین شود.
تغییر سمت اعضاء شرکت چنانچه اعضاء برای اموری همانند دریافت کارت بازرگانی، دریافت رتبه پیمانکاری، و دیگر مسائل، تصمیم به تغییر سمت دارد یا انتقال سمت خود به فرد دیگری از سهامداران بگیرد، ضمن یک روند و با انتظام صورتجلسه مجمع عمومی عادی قابل انجام است.


مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.

لذا،چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
وفق ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.

هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل گواهی نامه اختراع
2-مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.

در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است:
1-عنوان اختراع،با ذکر طبقه بندی مربوط
2-تاریخ ثبت انتقال
3-شماره ثبت اختراع در ایران
4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت،به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید.اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد.مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد،مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک ذیل باشد:
1-نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

در موارد ذیل مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
1-درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاَ در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است.
2-اختراعی مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.
3-هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد،مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند.این آگهی مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
1-اسامی مالک و بهره بردار
2-عنوان اختراع
3-تاریخ و شماره ثبت اختراع
4-مدت بهره برداری
5-انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن

به موجب ماده 54،در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع،مرجع ثبت به درخواست وراث یا احدی از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد.درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-مدارک دال بر پرداخت هزینه ها
4-مدارک نمایندگی قانونی

به موجب ماده ی 55،مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی بر اعراض که به انمضاء مالک اختراع رسیده است؛
2-اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1-اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداریی،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا ا عراض از اختراع ثبت شده در صفحه مربوط به ثبت اختراع،ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.


ثبت شرکت لیزینگ چه مدارکی احتیاج دارد؟

سه شنبه 30 مرداد 1397 11:13 ق.ظ

لیزینگ به معنی اجاره دادن و کرایه کردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. شرکت های لیزینگ به صاحبان و شرکا اجازه می دهند تا حق مالکیت را در اختیار بگیرند و در مقابل، حق استفاده در اختیار مستاجر قرار بگیرد.


این گونه شرکت ها باید فعالیت خود را محدود به خرید اموال مورد درخواست مشتریان ، ارز تولید کنندگان و یا فروشندگان و واگذاری آن ها به مشتریان نمایند که این کار با اجاره و یا فروش قسطی صورت می گیرد.
بر اساس قرارداد لیزینگ ، موجر مورد اجاره را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولید کننده تامین کننده تامین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد به صورت اجاره در اختیار مستاجر قرار می دهد. البته مستاجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه ، مورد اجاره را تملک نموده و یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید.

    مزایای عملیات لیزینگ

قابلیت  جایگزینی دارایی های جدید ، صرفه جویی در به کارگیری منابع مالی مستاجر ، مکان جایگزینی دارایی های جدید ، افزایش قدرت خرید افزایش تقاضا ، افزایش تولید ، افزایش اشتغال ، کاهش نرخ تورم ، تعادل قیمت ها و صرفه جوری در به کارگیری منابع مالی مستاجر و رفاه و آینده و ..

    ثبت شرکت لیزینگ

شروع فعالیت شرکت لیزینگ منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی است. لذا ثبت شرکت در اداره ثبت موکول به ارائه مجوز تاسیس صادره از بانک مرکزی می باشد.
عملیات لیزینگ در این شرکت ها ، در زمینه خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت صورت می گیرد که واگذاری یا انتقال این اموال به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش قسطی انجام می شود.
مشتریانی که از شرکت های لیزینگ خرید می کنند ، اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تسهیلات شرکت لیزینگ خواهند بود. تمامی این موارد باید در اظهارنامه قید شود و سپس در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت گردد.

مدارکی که می بایست تحویل بانک مرکزی گردد عبارت است از :
1- تکمیل فرم تقاضا
2- اساسنامه پیشنهادی شرکت که نکات ذیل نیز در آن ملحوظ شده باشد.
3- تعریف فعالیت شرکت ، صرفاَ در قالب عملیات لیزینگ و در چهارچوب مفاد دستورالعمل نامبرده
4- تصریح لزوم رعایت مفاد قانون تجارت ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط، دستورهای بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذیربط
5- لزوم اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی، برای هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت .
6- لزوم دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط از قبیل اقتصاد ، حسابداری ، مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی و ... حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبط برای مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت.
7- لزوم انتخاب مدیر عامل از مبان اشخاصی که صلاحیت تخصصی و فردی آنان طبق ضوابط بانک مرکزی احراز شده باشد.
8- تعهد مدیران شرکت مبنی بر تغییر فعالیت متناسب با حدود تعیین شده برای حداقل سرمایه در ماده 5 دستورالعمل و توقف بلادرنگ فعالیت های مرتبط با اعطاء تسهیلات جدید در صورت کاهش سرمایه شرکت به حداقل سرمایه مندرج در ماده 5 الف .
9- برنامه عملیاتی شرکت
10- نام ، مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر درصد مشارکت هر یک از آن ها در تامین سرمایه شرکت .
متقاضیان ثبت شرکت باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را به بانک مرکزی تحویل دهد. این مدارک به قرار ذیلند :
_ اساسنامه ثبت شده
_ آگهی ثبت در در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات  آن
_ نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
_ اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت شرکت هایی که قبل از تصویب دستورالعمل فوق به ثبت رسیده اند مکلفند برای دریافت مجوز فعالیت علاوه بر موارد مذکور ، اطلاعات و مدارک ذیل را نیز به بانک مرکزی ارسال نمایند :
_ نام و مشخصات و سابقه فعالیت دارندگان بیش از یک درصد سرمایه شرکت
_ آخرین صورت های مالی شرکت به همراه یادداشت های پیوست صورت های مالی و گزارش حسابرسی و بازرس قانونی
حداقل سرمایه برای فعالیت شرکت لیزینگ به شرح ذیل می باشد :
الف – شرکت هایی که به فعالیت در زمینه خودرو، سواری ، وانت ، مینی بوس ، کامیون های سبک ، ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ، ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات و امثال آن ها می پردازند حاقل 60 میلیارد ریال.
ب- شرکت هایی که فعالیت در کالاهای سرمایه ای گران قیمت نظیر هواپیما ، اتوبوس، تریلی ، کامیون های سنگین ، ماشین آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات و غیره می پردازند حاقل 100 میلیارد ریال 


ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : "
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام ، به قرار ذیل است :

1- در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است.
2- حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است که سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
3- سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
4- 35% از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان " شرکت سهامی عام در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5- رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
6- مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم می بایست وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتباَ قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام  به امضا کلیه موسسین رسیده باشد ، با قید نام روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود. ( ماده 6 قانون تجارت )
شایان ذکر است ، مسئولیت شرکا در شرکت سهامی عام   «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است .

    مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکت ها :

دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام / دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام / دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی / گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه تعهد شده توسط موسسین / فتوکپی شناسنامه موسسین

    اظهارنامه ثبت شرکت که باید باقید تاریخ به امضاء کلیه موسسین برسد شامل نکات ذیل خواهد بود:

1-نام شرکت
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3-موضوع شرکت
4-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
5-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
6-میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
7-مرکز اصلی شرکت
8-مدت شرکت


شرایط و مدارک ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی

پنجشنبه 25 مرداد 1397 10:34 ق.ظ

• محصول آرایشی و بهداشتی :
تعریف رسمی اتحادیه اروپا از یک محصول بهداشتی آرایشی (cosmetic) چنین است :

مواد یا محصولاتی که با قسمت های مختلف خارجی بدن از جمله پوست، مو، ناخن، لب و حتی دندان ها به منظور تمیز کردن، تغییر ظاهر، معطر کردن، و یا محافظت از عوامل خارجی در تماس هستند.

• طبقه بندی محصولات آرایشی و بهداشتی :
محصولات آرایشی و بهداشتی به طور کلی شامل موارد زیر می باشد :
_ فرآورده های آرایشی نظیر انواع کرم و پودرهای آرایشی، فرآورده های چشم، لب، مو و ناخن.
_ فرآورده های شوینده و بهداشتی نظیر صابون، فرآورده های دهان و دندان، خشبو کننده ها، پودرها و مواد پاک کننده، سفید کننده.
_ فرآورده های سلولزی و پلیمری نظیر دستمال کاغذی، نوار و پدهای بهداشتی، پوشک، پنبه و انواع بطری، دستکش و ...
_ فرآورده های سموم خانگی نظیر حشره کش ها و دفع حشرات.

• ضوابط ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی :
مدارک لازم :
- ارائه اوراق ثبت سفارش
- ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیز کالا، به مهر و امضای تولید کننده، حاوی مطالب زیر:
الف) درج نوع و شماره استاندارد به کار رفته در تولید کالا
ب) حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز و تاریخ جدید صادر شده باشد.
- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده
- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبدا با تایید سفارت جمهوری اسلامی، که در هنگام ترخیص باید دارای مشخصات ذیل باشد:
الف) نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت
ب) شماره و تاریخ فاکتور
- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد :
- تاریخ تولید و تاریخ انقضاء، سری ساخت، کشور تولید کننده، فرمولاسیون، در صورت لزوم دستور مصرف.

• ثبت شرکت آرایشی بهداشتی :
مناسب ترین قالب تجاری جهت ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد که در ادامه به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت این شرکت ها اشاره خواهیم نمود.

• شرایط ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی سهامی خاص :
1. مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی سهامی خاص :
- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- تکمیل فرم تعیین نام
- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
- دو برگ صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
- تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :
1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر میباشد.
2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
تکمیل فرم تعیین نام
- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
- دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد
- معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها


ثبت علائم مشهور

پنجشنبه 25 مرداد 1397 10:32 ق.ظ

در کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس تعریفی از علائم مشهور نشده است اما در موافقت نامه تریپس برای علامت مشهور عنوان شده است :

_ حسن شهرت عمومی
بند 2 ماده 16 مقرر می دارد که در احراز اینکه یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، آگاهی آن بخش از جامعه که به آن مربوط می شود باید در نظر گرفته شود. به دنبال یک علامت گشتن در بازار ، نوعی دلیل بر شهرت آن علامت بین عموم می باشد.
ماده 6 مکرر کنوانسیون 1967 با تغییرات لازم ، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، اعضاء ، آگاهی از این علامت تجاری در بخش معینی از جامعه ، از جمله آگاهی در قلمرو عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور، بدست آمده است را در نظر خواهند گرفت.

_ تبلیغات
همان طور که در بند 2 ماده 16 موافقت نامه تریپس آمده در احراز اینکه یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، اشاره به تبلیغ علامت تجاری نموده و آن را در مشهور بودن علامت موثر قلمداد نموده است. لذا می توان گفت میزان تبلیغاتی که جهت انتشار علامت مخاطبین معین می گردد، معیار دیگری در مشهور بودن علامت می باشد.

_ عوامل دیگر
برای مشهور بودن علامت تجاری به جز موارد بالا به عوامل دیگر نیز می توان اشاره کرد که در اشتهار علامت تاثیرگذارند:
 تاریخچه ثبت علامت و اولین تاریخی که در آن علامت به ثبت رسیده است.

 _میزان ثبت جهانی علامت.
 ارزش علامت به عنوان یکی از دارایی های شرکت.
از نکات قابل توجه در مشهور بودن علامت تجاری این است که مشهور بودن یک علامت در یک کشور دلیل شهرت آن در کشور یا کشورهای دیگر نمی گردد.
موافقت نامه تریپس در ذیل بند 3 ماده 16 حمایت بیشتری از علائم تجاری نسبت به کنوانسیون پاریس به عمل می آورد. ماده مکرر کنوانسیون پاریس (1967) با تغییرات لازم در مورد کالاها یا خدماتی که علامت تجاری در خصوص آن ها به ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک تجاری ثبت شده احتمالاَ در اثر چنین استفاده ای زیان ببیند.
ماده 2 موافقت نامه تریپس نیز به نوعی از علائم مشهور حمایت به عمل آورده و مقرر کرده که کشورها مجاز نمی باشند که استفاده از یک علامت را در کنار علامت دیگر اجبار و الزام نمایند.
در واقع استفاده از یک علامت داخلی در کنار یک علامت مشهور خارجی رویه ای بوده است که توسط کشورهای درحال توسعه مورد استفاده قرار گرفته تا بدین وسیله علامت تجاری داخلی را به شهرت برسانند. به نظر می رسد استفاده اجباری از علامت تجاری داخلی در کنار علائم خارجی با اهداف موافقت نامه تریپس که آزاد سازی تجاری می باشد هماهنگی ندارد.
توضیح اینکه به عنوان مثال در قانون 1967 مکزیک مربوط به علائم تجاری و اختراعات در ماده 128 مقرر گردیده استفاده از علائم تجاری خارجی مجاز نخواهد بود مگر اینکه علامت تجاری مربوط به شرکت داخلی که مجوز استفاده از علائم تجاری را دارد در کنار آن مورد استفاده قرار بگیرد. 


استعلام رتبه شرکت

یکشنبه 21 مرداد 1397 09:51 ق.ظ

 شرکت‌های پیمانکاری،مشاور و فعال در زمینه‌ی زیربناهای کشوری جهت دارا بودن تفاوت و داشتن وجهه‌ی مناسب در بازار کسب و کار نیازمند داشتن رتبه‌ یا همان گرید هستند، با یک مثال بهتر متوجه خواهید شد.همانگونه که می‌دانید  دارا بودن ستاره برای یک هتل یا رستوران نشان‌دهنده‌ی حرفه‌ای بودن و شاخص بودن آن رستوران یا هتل است. گرید هم دقیقا همین عملکرد را برای یک شرکت دارد.

نحوه‌ی استعلام رتبه‌ی شرکت

شما برای استعلام رتبه‌ی شرکت می‌توانید از طریق شرکت حقوقی ثبت هما اقدام کنید. مشاوران و کارشناسان حاذق شرکت ثبت هما در هر مرحله می‌توانند با راهنمایی کامل شما در این زمینه در انجام این مهم به شما یاری رسانند.

در هنگام استعلام رتبه‌ی شرکت شما می‌توانید از دیگر خدمات شرکت ثبت هما بهره‌مند شوید و برای اخذ گرید یا رتبه در تمام زمینه‌های مختلف و حوزه‌های صنعتی اقدام نمایید.

فواید استعلام رتبه شرکت

شما با استعلام رتبه‌ی یک شرکت به نهادها و بنیادهای فعال در زمینه‌ی کاری خود می‌توانید قدم‌های مثبت و محکمی در زمینه‌ی رشد و پیشرفت کسب و کار خود بردارید.

حوزه‌های رتبه بندی شرکت‌ها

شرکت‌ها بسته به حوزه‌ی کاری خود دارای رتبه‌های متفاوت هستند. به عنوان مثال برای شرکت های مشاور رتبه های 1و2 و3 تعریف شده است که بالاترین رتبه ،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 3 است.اما  برای شرکت های فعال در حوزه‌ی پیمانکاری ،رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده است و در پایه های 1و2و3و4و5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 5 است.

اخذ رتبه برای شرکت

اخذ رتبه برای شرکت‌ها اولین قدم مهم برای رشد و فعالیت آنها می‌باشند. این مورد بخصوص در زمینه‌ی شرکت‌های پیمانکاری بسیار حائز اهمیت است. برای مثال جهت اخذ رتبه برای  یک شرکت پیمانکاری می بایست از یک مهندس با 7 سال سابقه بیمه در زمینه کاری مرتبط و یا دو نفر مهندسی که حداقل 3 سال سابقه بیمه مرتبط را دارا هستند، استفاده کنید. سابقه بیمه برای مهندسین آن شرکت هم در صورتی قابل قبول است که مهندس مربوط در شرکتی که دارای رتبه بوده است مشغول به کار باشد. همچنین لازم است که از مدت زمان فعالیت شرکت شما  6 ماه گذشته باشد و مدرک تحصیلی حداقل نیمی از اعضا هیئت مدیره مدرک کارشناسی باشد. در واقع اخذ رتبه برای شرکت در واقع یک معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌ وران است.


شرکت های تجاری به روش های فسخ شرکت تجاری، انحلال شرکت تجاری، بطلان شرکت تجاری پایان می یابند. در مقالات پیش، راجع به انحلال و فسخ شرکت تجاری، به طور کامل توضیح دادیم. در این مقاله، به بطلان شرکت تجاری می پردازیم. لطفاَ ما را تا پایان این مقاله همراهی بفرمایید.

    بطلان شرکت تجاری

بطلان شرکت تجاری : در صورتی که به دلایل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل باشد در این صورت :
ماده 271 ل. ا. ق. ت در این باره بیان می دارد : " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد." و ماده 272 همین قانون نیز بیان می دارد : " دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید." بنابراین :
1. در شرکت های سهامی، مفهوم بطلان با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است، چرا که در حقوق مدنی، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح نمود. اما در شرکت سهامی در صورت بطلان شرکت، می توان با رفع موجبات بطلان، به حیات شرکت ادامه داد.
2. در مورد بقیه شرکت ها، قانونگذار حکمی بیان ننموده است که در صورت بطلان، آیا می توان با رفع موجبات بطلان، از انحلال شرکت جلوگیری نمود یا خیر ؟ با توجه به سکوت قانونگذار، می توان بیان نمود که در بقیه شرکت های تجاری در صورت بطلان شرکت، نمی توان با رفع موجبات بطلان، از انحلال شرکت جلوگیری نمود.
به طور کلی موارد بطلان شرکت عبارتند از :
1. نامشروع بودن موضوع شرکت
2. نامشروع بودن جهت شرکت
3. قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت
4. عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
5. عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص

    آثار بطلان شرکت تجاری

در صورت بطلان شرکت تجاری :
1- قراردادهای صورت گرفته توسط شرکت، باطل است و اشخاص ثالث، جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها، فقط می توانند به شرکاء مقصری که بطلان، نتیجه عمل آن ها است، رجوع نمایند.
2- در صورتی که به واسطه بطلان شرکت، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن ها است، در برابر زیاندیدگان مسئول اند.
در صورتی که به واسطه بطلان شرکت، خسارتی به شرکاء وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن ها است، در برابر سایر شرکاء مسئول اند.
نکته : در شرکت های مدنی وقتی که موجبات بطلان ایجاد شود، شرکت باطل است اما در شرکت های تجاری به موجب ماده 271 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بعدی موجبات بطلان مرتفع گردد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر و شرکت باقی می ماند. 


جلسه مجمع عمومی موسسین در تشکیل شرکت سهامی عام

چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:04 ق.ظ


در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.

    وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

1- زسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان
2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35% اعهدات پذیره نویسان
3- رسیدگی آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده موسسین
4- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
5- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب (انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه، در آن منتشر خواهد شد.
به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " تعیین می شود، درج و نشر خواهد شد.
برابر ماده 74 لایحه قانونی، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت لزوم آن را تصویب می نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم به اصلاح آن مبادرت می ورزد. سرانجام مجمع مذکور، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشارری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می نماید.
برابر ماده 75 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :
در دعوت اول، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.
در دعوت دوم ، چنانچه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می نمایند؛ مشروط بر اینکه لااقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است.
در دعوت سوم ، چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.
در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما اگر حتی یک نفر بیاید و این یک مفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد، شرکت تشکیل می شود. پس در حد تصاب ، اکثریت رای مهم هواهد بود.
در حقیقت منظور حضور کسانی است که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام هستند.
به موجب تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ کس را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.
در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده هو این موجب تخلفاتی در اساسنامه می شود . در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم دارای یک رای است.
البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما افرادی که دارای قطعات سهم هستند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به ذکر است که در عمل، در شرکت ها سهام تجزیه نمی شود.
یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد، تقویم آورده های غیرنقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیرنقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند، پیش بینی نموده است.
به موجب ماده 76، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.
به موجب ماده 77، صاحبان آورده غیرنقدی و همچنین کسانی که مزایای خااصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد مذکور، از حق رای محروم می باشند.
به موجب ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناسرسمی دادگستری، مورد قبول قرار دهد. زیرا اموال شرکت، وثیقه طلب طلب کاران است. بنابراین، باید برای حفظ حقوق طلب کاران، آورده غیرنقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از نظر کارشناس دادگستری می تواند تقویم شود. در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می تواند اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.
به موجب ماده 81، قانون گذار صراحتاَ اعلام می دارد، اگر کلیه سهام شرکت تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند. 


ویژگی های ثبت شرکت مدنی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:03 ق.ظ


قالبی که اینک معرفی می کنیم بر اساس اندیشه توزیع سود و زیان طراحی شده است. یعنی اینکه دو یا چند شخص، کار یا سرمایه خویش را با یکدیگر تجمیع و ترکیب می کنند تا سود حاصله و زیان احتمالی را بین خود تقسیم نمایند و در واقع سرنوشت یکدیگر را به هم گره زنند.
در تعریف شرکت مدنی آمده است : شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. بنابراین، شرکت مدنی نشات گرفته عقدی با موضوع پیش گفته است که البته در آن شرایط عمومی صحت معامله مقرر در قانون مدنی رعایت شده باشد. انواع شرکت های مدنی وفق ماده 572 قانون مدنی عبارتند از :
الف- شرکت اختیاری
ب- شرکت قهری
شرکتنامه شرکت مدنی برای اینکه رسمیت قانونی پیدا کند باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود. در ادامه به بررسی بیشتر این شرکت می پردازیم.

    فقدان شخصیت حقوقی

شرکت مدنی  فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا است. بنابراین دارایی شرکت و دارایی شخصی منفک از یکدیگر نبوده و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول طلب خود به دارایی شخصی شرکا نیز دست یابند.
فقدان شخصیت حقوقی این نتیجه منفی را در پی دارد که طرف های معامله با شرکت مدنی در صورت وقوع دعوی ناگزیرند همه شرکا را طرف دعوی قرار داده و محکومیت هر یک از شرکا را به نسبت سهم خویش در شرکت بخواهند. طبیعتاَ این ویژگی به هیچ وجه برای معامله گران با شرکت مطلوبیت ندارد. برای خنثی نمودن این ویژگی نامطلوب ، طرف های معامله با شرکت مدنی می توانند شرط کنند که یکایک شرکا مسئول تمامی تعهدات شرکت باشند و اصطلاحاَ شرکای شرکت مدنی در برابر طرف معامله با شرکت ، مسئولیت تضامنی داشته باشند.

    روش تجمیع کار و سرمایه

اساس اندیشه طراحان شزکت مدنی آن است که برای پرهیز از خطر اجاره و قرض، نیروی کار یا سرمایه و یا هر دو را در قالب شرکت تجمیع نمایند تا زیان احتمالی، بین همه آنان توزیع شود و البته سود نیز به جای اینکه نصیب یک نفر شود، بین همه شرکا توزیع گردد. به هر حال باید توجه داشت که روی آوردن به قالب شرکت مدنی، مانع از آن نیست که شرکا برای جبران کسری سرمایه و یا نیروی کار به عقود قرض و اجاره متوسل گردند.

    اهلیت و وضعیت

قالب شرکت مدنی نیز تغییری در اهلیت شرکای شرکت ایجاد نمی کند و همچنان قواعد عمومی اهلیت تمتع و استیفاء مقرر در قانون مدنی ( و احیاناَ سایر قوانین ) بر شرکا حاکم است اما باید توجه داشت که شرکت مدنی برای فعالیت نیازمند اراده ای واحد است . این اراده واحد با توجه به فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی، صرفاَ از طریق اراده یکسان شرکا به وجود می آید. البنه برای غلبه بر دشواری های عملی، ممکن است شرکا یک نفر را به عنوان نماینده و به تعبیر قانون مدنی، مدیر یا شریک ماذون برگزینند تا او مظهر اراده واحد شرکا شده و به نمایندگی از همه ، تصمیم گیری نماید. به علاوه اشتغال به تجارت در قالب شرکت مدنی، یکایک شرکا را تاجر نموده و در واقع دارای وضعیت جدیدی می نماید.

    اثر فوت و حجر و انصراف

فوت و حجر و انصراف هر یک از شرکا از ادامه تجارت ، ادامه شرکت مدنی را ناممکن می سازد و این امر ، اشتغال به تجارت در این قالب را متزلزل و بی ثبات می سازد. معذلک انصراف از ادامه تجارت و اصطلاحاَ رجوع از اذن را می توان از طریق شرط ضمن عقد ، محدود ساخت و تا حدودی بر بی ثباتی شرکت مدنی غلبه کرد.

    فعالیت های مناسب این قالب

قالب شرکت مدنی از این جهت که موجب تجمیع کار و سرمایه و پیوند خوردن سرنوشت دو یا چند شخص می گردد، ظرفیت بزرگ تری را در مقایسه با قالب شخص حقیقی واحد، به وجود می آورد اما همچنان اتصال حیات شرکت به اذن شرکا و به علاوه، فقدان شخصیت حقوقی ، اشتغال به تجارت های بزرگ مقیاس و بادوام را ، بسیار دشوار می سازد.


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :