• محصول آرایشی و بهداشتی :
تعریف رسمی اتحادیه اروپا از یک محصول بهداشتی آرایشی (cosmetic) چنین است :

مواد یا محصولاتی که با قسمت های مختلف خارجی بدن از جمله پوست، مو، ناخن، لب و حتی دندان ها به منظور تمیز کردن، تغییر ظاهر، معطر کردن، و یا محافظت از عوامل خارجی در تماس هستند.

• طبقه بندی محصولات آرایشی و بهداشتی :
محصولات آرایشی و بهداشتی به طور کلی شامل موارد زیر می باشد :
_ فرآورده های آرایشی نظیر انواع کرم و پودرهای آرایشی، فرآورده های چشم، لب، مو و ناخن.
_ فرآورده های شوینده و بهداشتی نظیر صابون، فرآورده های دهان و دندان، خشبو کننده ها، پودرها و مواد پاک کننده، سفید کننده.
_ فرآورده های سلولزی و پلیمری نظیر دستمال کاغذی، نوار و پدهای بهداشتی، پوشک، پنبه و انواع بطری، دستکش و ...
_ فرآورده های سموم خانگی نظیر حشره کش ها و دفع حشرات.

• ضوابط ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی :
مدارک لازم :
- ارائه اوراق ثبت سفارش
- ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیز کالا، به مهر و امضای تولید کننده، حاوی مطالب زیر:
الف) درج نوع و شماره استاندارد به کار رفته در تولید کالا
ب) حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز و تاریخ جدید صادر شده باشد.
- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده
- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبدا با تایید سفارت جمهوری اسلامی، که در هنگام ترخیص باید دارای مشخصات ذیل باشد:
الف) نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت
ب) شماره و تاریخ فاکتور
- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد :
- تاریخ تولید و تاریخ انقضاء، سری ساخت، کشور تولید کننده، فرمولاسیون، در صورت لزوم دستور مصرف.

• ثبت شرکت آرایشی بهداشتی :
مناسب ترین قالب تجاری جهت ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد که در ادامه به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت این شرکت ها اشاره خواهیم نمود.

• شرایط ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی سهامی خاص :
1. مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی سهامی خاص :
- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- تکمیل فرم تعیین نام
- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
- دو برگ صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
- تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :
1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر میباشد.
2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
تکمیل فرم تعیین نام
- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
- دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد
- معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها